Rak­en­ta­mi­sen tie­don­an­to­vel­vol­lisu­us käyn­nistyy 1.7.2014

Rakentamista koskeva tiedonanto ja ilmoitusvelvollisuus astui voimaan 1.7.2014. Käytännössä lain noudattaminen tarkoittaa tiedonanto ja ilmoitusvelvollisuutta kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä sekä lisäksi myös urakkatiedoista. Lain tarkoituksena on kitkeä harmaata taloutta sekä näin myötävaikuttaa rakennusalan terveeseen kilpailuun.

Valtti-älykortit

Uusi tiedonantovelvollisuus on jatkoa verohallinnon veronumeromenettelylle, jonka mukaan kaikki rakennusmaalla työskentelevät työntekijät tarvitsevat kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilökortin.  Rakennusalan sirullinen henkilökortti VALTTI-älykortti on alan yhteinen standardi kulunseurannan ja pääsynvalvonnan tarpeisiin. Kortit ovat osa Veronumero.fi-palveluita, ja ne tulevat osaksi rakennustyömaiden kulunseurantaa. Samalla kortinhaltijan tiedot, valokuva ja tarkastettu veronumero saadaan työmaiden sähköisten järjestelmien käyttöön.

Sähköinen taloushallinto

Valtti-korttien lisäksi uuden lain mukana tuomat haasteet kulminoituvat monella varsinkin pk-yrityksillä sähköiseen taloushallinnon käyttöönottamiseen.

Satagroup vaatimusten tasalla

Meillä Satagroupilla lain mukana tuomiin haasteisiin on tartuttu jo keväällä ja olemme saattaneet oman toiminnanohjausjärjestelmän sekä taloushallinnon järjestelmät vastaamaan verohallinnon asettamia vaatimuksia sähköisistä ilmoituksista ja raporteista.

Uskomme, että alalla yleisesti koettujen alkuvaikeuksien jälkeen tämä edesauttaa rakennusalan tervettä kilpailua ja tehostaa pitkällä tähtäimellä yritysten omaa toimintaa.

Haluatko lisätietoa?
Lataa tästä Opas ilmoitusvelvollisuudesta -esite (.pdf)
Lue lisää sivustolta veronumero.fi

Takaisin