Aita ja porttimuutokset Vammaksen teollisuusalueella

Satagroup Oy tekee aita- ja porttimuutokset Vammaksen teollisuusalueella. Uudet aitalinjaukset jakavat tehdasalueen omistussuhteiden mukaiseksi alueiksi, ja kulkuväylät selkiintyvät.

Takaisin