Nostoapuvälineen suunnittelu Riga Wood Finland Oy:lle

Satagroup Oy suunnitteli nostoapuvälineen viilusorvin telan nostoon Riga Wood Finland Oy:lle.

Koska kaikki nostot eivät aina ratkea valmisnostimilla, suunniteltiin asiakkaalle virallinen nostoapuväline, jonka avulla asiakas pystyy turvallisesti ja tehokkaasti nostamaan telat kunnossapidon tarpeiden mukaisesti.  Nostoapuvälineet suunnitellaan ja valmistetaan koneasetuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön määräykset huomioiden

Työ käsitti suunnittelun, kuormituskuvien, toteutuskuvien teon.

Takaisin