Teknikum Oy:n turvallisuusmuutokset

Satagroup Oy toteutti Teknikum Oy:lle erilaisia turvallisuusmuutoksia ulkoalueille. Muutokset käsitti mm. turva-aitojen asennuksia, parantavat piha-alueiden asfaltointeja ja rajauksia  sekä opasteiden tekoa ja asennuksia.

Takaisin