Värähtelymittaukset Riga Wood Finland Oy:lle

Satagroup Oy toteutti Riga Wood Finland Oy:lle lattioiden ja  muiden rakenteiden värähtelymittaukset, jolla arvioidaan mm. tuotantotilojen soveltuvuus rakenteellisesti mahdollisille uusille investoinneille.

Värähtelymittauksessa pyörivään laitteeseen tai rakenteeseen kiinnitetään yksi tai useampi värähtelyanturi. Anturin antama signaali käsitellään analysaattorilla haluttuun muotoon. Lopputuloksena saadaan erilaisia laskennallisia suureita, joita analysoimalla määritetään koneen tai rakenteen värähtelyn ominaisuudet.

Mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan tapauskohtaisesti. Raportti muodostetaan selkokielisenä  tekstinä ja taulukoina, lisäksi siihen liitetään oleelliset värähtelyyn liittyvät kuvaajat selityksineen

Takaisin