Tarkastuspalvelut

Satagroup pystyy tarjoamaan asiakkailleen puoleettomat tarkastukset.

Kumppanuusyritysten- ja tarkastuslaitosten kautta pystymme hoitamaan nostureiden, nostolaitteiden a nosto-ovien tarkastukset sekä sähkötarkastukset. Kumppamuusyritysten kautta pystytään suorittamaan lakisääteiset  tarkastukset sekä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset nostureille ja nostolaitteille sekä nosto-oville.

Palveluihimme kuuluu myös koneiden ja – laitteiden turvallisuus sertifikoinnit sekä  lämpökamerakuvaukset.

Palveluvalikoimamme

• nosturien ja nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
• lakisääteiset tarkastukset
• ainetta rikkomattomat tarkastukset
• nosturien ja nostolaitteiden koekäytöt
• nosto-ovien tarkastukset
• koneiden- ja laitteiden turvatarkastukset
• lämpökamerakuvaukset
• LKT pätevyys
• sähköturvallisuuslain mukaiset tarkastukset

Asiakasreferenssi

”Satagroup Oy:llä ja Patria Finance Oyj:llä on ollut monivuotinen koko konsernin kattava sopimus nosto-ovien ja nostolaitteiden tarkistuksissa. Satagoup Oy on tarkastusten lisäksi suorittanut nosto-ovien ja -laitteiden huollot Patria Land Servicec oy:lle. Toiminta on ollut täsmällistä ja raportointi on ollut selkeää.

Lisäksi Satagroup Oy:n ja Patria Land Services Oy:n välillä on ollut useiden vuosien ajan sopimus ulkoaluehuollosta, käsittäen talvi- ja kesäkunnossapidon. Myös näiltä osin toiminta on ollut joustavaa sekä aktiivista osallistumista tehdasalueen kunnossapidon kustannusmuutoksiin.

Patria Finance Oyj, Petri Rantanen

 

Nosto-ovien tarkastukset perustuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (KTMp 663/1996 §11)
» Lue lisää

Nosturitarkastukset perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä. Asetuksen 33§ koskee käyttöönottotarkastusta ja 34§ määräaikaistarkastusta sekä 35§ perusteellista määräaikaistarkastusta.
» Lue lisää